Start » Buitenland » Barroso zwaar onder vuur wegens nieuwe baan bij Goldman Sachs

Barroso zwaar onder vuur wegens nieuwe baan bij Goldman Sachs

BRUSSEL(BELGA) – Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker wil inzage krijgen in het contract van zijn voorganger José Manuel Barroso bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Barroso is sinds kort adviseur bij Goldman Sachs, maar zijn aanstelling lokte veel verontwaardiging uit.

Dat de Portugese oud-premier en oud-Commissievoorzitter aan de slag gaat bij Goldman Sachs raakte in juli bekend. De carrièreswitch van Barroso is omstreden omdat de bank de Griekse overheid jarenlang geholpen heeft haar schuldcijfers op te smukken.

Omdat Barroso al meer dan achttien maanden geleden de Commissie verlaten had, stelt zijn nieuwe job geen enkel probleem, luidde het tot voor kort in het Berlaymontgebouw. Vorige week echter schreef Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly een vlammende brief aan Juncker: heeft de Commissie wel nagegaan of de benoeming van Barroso beantwoordt aan de ethische verplichtingen van het Europees verdrag?

Volgens het Europees verdrag moeten oud-commissarissen zich ook na hun termijn bij de Commissie “eerlijk en kies” opstellen. Dit is een verplichting die levenslang geldt. In zijn antwoord aan O’Reilly schrijft Juncker dat hij Barroso om opheldering vraagt. Hij wil inzage in zijn contract bij Goldman Sachs en zal een en ander ook voorleggen aan een onafhankelijke ethische commissie. Intussen verliest Barroso zijn privileges als oud-eurocommissaris en zal hij als eender welke lobbyist behandeld worden door Juncker en zijn medewerkers.

Gevraagd naar de reden voor de demarche van Juncker, zegt een woordvoerder dat de aanstelling van Barroso bij Goldman Sachs in heel Europa voor bezorgdheid heeft gezorgd.