Start » Automotive » Overtredingen bij drie vrachtwagens in Nederland

Overtredingen bij drie vrachtwagens in Nederland

De inspectiediensten van de Benelux-landen hebben op donderdag 8 september 2016, op hetzelfde moment, een grote controle uitgevoerd op vrachtwagens in Nederland, België en Luxemburg. De inspecteurs van de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in Nederland en Douane in Luxemburg hebben controles van het internationaal wegvervoer uitgevoerd in België (Tessenderlo/Aische-en-Refail), in Nederland (Venlo) en in het Groothertogdom Luxemburg (bij grensovergang Dudelange). Op alle controlelocaties waren inspecteurs van de Benelux aanwezig. Doel van de samenwerking is het delen van kennis om zo te komen tot grotere uniformiteit van controlepraktijken tussen de landen.

Tijdens de inspecties werden vrachtwagens gecontroleerd op de naleving van de rij- en rusttijden, op fraude met de tachograaf en op boorddocumenten. De inspecteurs controleerden 57 vrachtwagens (30 BE + 12 NL + 15 LU) . Er werden bij 9 voertuigen (4 BE +3 NL + 2 LU) overtredingen vastgesteld.

Benelux-samenwerking en veiligheid
Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie partnerlanden in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op verdergaande samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van toezicht op en handhaving van EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie van de regelgeving. Dankzij een uitvoeringsafspraak waarin dit verdrag voorziet, kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier samen gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs. Hiermee vervullen de drie partnerlanden een voortrekkersrol binnen de Europese Unie. Het was de zesde keer sinds 2015 dat de drie landen samen een grote controle uitvoeren binnen dit kader. De inspecteurs hebben bij deze gelegenheid hun kennis over reglementeringen en controletechnieken met elkaar uitgewisseld.

Resultaten in Nederland
Bij drie van de twaalf gecontroleerde vrachtwagens op de A67 bij Venlo zijn zes overtredingen geconstateerd. Twee vrachtwagens mochten niet meer verder rijden. Een had een defecte rem en had ook de tachograafverzegeling digitaal verbroken. De ander transporteerde illegaal bier, had een valse vervoersvergunning en een vals kentekenbewijs. Deze vrachtwagen is beslag genomen door de douane. De derde vrachtwagen had ook een verbroken verzegeling van de tachograaf. Dan is het mogelijk om tachograafgegevens te manipuleren zodat de inspectie geen overtreding meer kan zien. Deze vrachtwagen is niet aan de kant gezet, de verordening stelt dit binnen zeven dagen hersteld moet zijn. Alle twaalf gecontroleerde vrachtwagens waren van buitenlandse transportbedrijven. De ILT controleerde de vrachtwagens samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de politie.

Resultaten in België en Luxemburg
In België zijn 28 vrachtwagens gecontroleerd en één bus. Vier voertuigen waren in overtreding: één vanwege het niet-naleven van de rij- en rusttijden, twee hadden de tachograaf gemanipuleerd en een chauffeur had niet de vereiste boorddocumenten bij zich. In Luxemburg zijn vijftien vrachtwagens gecontroleerd; er zijn twee boetewaarschuwingen gegeven in verband met het niet naleven van rij- en rusttijden.