Start » Economie » Supermarkten zien sterke stijging zondagomzet

Supermarkten zien sterke stijging zondagomzet

De supermarktomzet is in augustus met 1,9% gestegen van Euro3,17 miljard (augustus 2015) naar Euro3,23 miljard (augustus 2016).  In de eerste 8 maanden van dit jaar is de supermarktomzet met 2,2% gestegen naar Euro23,08 miljard (Euro22,58 miljard t/m augustus 2015).

Van de totale supermarktomzet werd dit jaar 4,4% op zondag gerealiseerd, wat uitkomt op Euro1,5 miljard. Er is een groot verschil zichtbaar tussen de districten als het gaat om het zondag aandeel, vooral tussen de drie grote steden (hoog zondag aandeel) en het Noorden (laag zondag aandeel). Het omzetaandeel van de zondag stijgt sinds 2008 in alle regio’s. In de drie grote steden stagneert deze groei.

Stijging omzetgroei augustus
Per kassabon werd er in augustus 0,2% meer afgerekend (Euro21,90 in augustus 2016 en Euro21,85 in augustus 2015). Maar door een stijging van het aantal bezoeken aan de supermarkt (+1,7%) laat de omzetgroei in augustus een grotere stijging zien ten opzichte van de maanden daarvoor (juni +0,8% en juli +0,2%).

Omzetaandeel zondag groeit
Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (bijna 7 op 10) vaker boodschappen doen op zondag (9,1 keer per jaar). In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar. Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Bij de jonge alleenstaanden is dit aandeel afgelopen jaar echter niet gestegen en bij de gepensioneerden blijft het aandeel, ondanks de stijging, beperkt.

Lager omzetaandeel van de vrijdag & zaterdag
Door de groei van de zondag omzet is het omzet aandeel van de vrijdag en zaterdag afgenomen (46% in 2012 en 42,6% in 2015). De vrijdag en zaterdag zorgen nu voor 42,3% van de omzet (46% in 2012).