Start » Politiek » Minister wil medische gegevens gebruiken om zorgfraude tegen te gaan

Minister wil medische gegevens gebruiken om zorgfraude tegen te gaan

Minister Schippers (Volksgezondheid) wil fraude, misbruik en ongewenst gebruik in de zorg bestrijden. Daarbij spelen medische persoonsgegevens een rol. Maar zijn die wel veilig bij de zorgverzekeraars?

Fraude, ongewenst gebruik en misbruik tasten de solidariteit van het zorgstelsel aan. Daarom past de minister de regelgeving aan. Instanties als de Nationale Zorgautoriteit (NZa), het Openbaar Ministerie en de FIOD krijgen zo meer mogelijkheden om zorgfraude op te sporen en aan te pakken. Schippers krijgt op hoofdlijnen steun voor haar wetsvoorstel. De meeste discussie ontstaat over de rol van de zorgverzekeraars. Moeten die de mogelijkheid hebben om medische persoonsgegevens in te zien voor de bestrijding van zorgfraude?

Er moeten goede waarborgen zijn bij het inzien van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars, stelt Volp (PvdA). Bruins Slot (CDA) is het met de minister eens dat die in het wetsvoorstel staan. Verzekeraars moeten een stappenplan doorlopen: inzage is een uiterste middel. Bovendien moet de inzage gebeuren door een medisch adviseur, die valt onder het beroepsgeheim. Klever (PVV) en De Lange (VVD) willen dat patiënten achteraf geïnformeerd worden over inzage in hun dossier. Maar Leijten (SP) vreest misbruik van medische gegevens, bijvoorbeeld voor risicoselectie. Het medisch beroepsgeheim komt onder druk te staan, denkt ook Verhoeven (D66). Vooraf toestemming vragen voor inzage gaat Schippers echter te ver.

Het belang van het bestrijden van zorgfraude staat niet ter discussie. Fraude met zorggeld mag nooit lonen, benadrukt Bruins Slot. De pakkans en de boetes moeten omhoog, zegt Klever. Het wetsvoorstel vindt zij een kleine stap in de goede richting. Maar Verhoeven zet daar vraagtekens bij: is het wetsvoorstel wel proportioneel, effectief en zorgvuldig genoeg? De Lange suggereert dat verzekerden een grotere rol kunnen krijgen in de fraudebestrijding, bijvoorbeeld door hun meer inzicht te geven in de kosten van behandelingen. Maak het declaratiestelsel transparanter zodat er minder mogelijkheden voor fraude zijn, zegt Leijten.