Start » Politiek » Kamer stemt nieuw voorstel actieve donorregistratie weer de prullenbak in

Kamer stemt nieuw voorstel actieve donorregistratie weer de prullenbak in

D66’er Dijkstra heeft haar voorstel voor invoering van actieve donorregistratie aangepast, maar ook dat krijgt niet de steun van een Kamermeerderheid.

Om het tekort aan donororganen tegen te gaan, wil Dijkstra actieve donorregistratie. Dit betekent dat je automatisch donor bent als je niet hebt aangegeven ertegen te zijn. In eerdere besprekingen was er geen meerderheid voor actieve donorregistratie. Dijkstra heeft haar plan nu bijgesteld: een “zorgvuldig geenbezwaarsysteem” met een grotere rol voor gemeenten in de voorlichting en meer aandacht voor wilsonbekwamen. Wolbert (PvdA), Van Gerven (SP) en Pechtold (D66) zijn blij met de tegemoetkomingen aan de Kamer, maar de partijen die tegen actieve donorregistratie zijn, laten zich niet overtuigen.

Mensen die geen keuze hebben gemaakt, komen niet langer in het donorregister als “ja, ik wil donor zijn”, maar als “ik heb geen bezwaar gemaakt”. De nieuwe formulering verandert volgens Klever (PVV) weinig aan het oorspronkelijke uitgangspunt: wie zwijgt, stemt toe. Arno Rutte (VVD) vindt dat ook na aanpassing van het voorstel het recht om (nog) niet te kiezen je wordt afgenomen. Bruins Slot (CDA) en Van der Staaij (SGP) blijven het grondwettelijke recht op onaantastbaarheid van het lichaam bovenaan zetten. Volgens Dik (ChristenUnie) is donor zijn een daad van naastenliefde en mag de overheid die keuze niet maken, al helemaal niet bij wilsonbekwamen.

De gemeenten krijgen in het aangepaste voorstel een grote rol in voorlichting en informatieverstrekking. De gemeente moet bijvoorbeeld bij verstrekking van een identiteitsbewijs informatie over orgaandonatie geven. Öztürk (GrKÖ) zegt dat dit een belangrijk bezwaar laat bestaan: “Organen worden eigendom van de staat als je niet reageert op brieven van de overheid”. Wolbert wil mede daarom onderzoek naar een waterdichte manier van voorlichting.