Start » Politiek » Wilders slijpt de messen over vreemdelingen- en asielbeleid

Wilders slijpt de messen over vreemdelingen- en asielbeleid

Vooral door de oorlog in Syrië kreeg Europa in 2015 te maken met een grote toestroom van vluchtelingen. De Europese Unie (EU) wilde hieraan een einde maken en sloot daarom in het voorjaar van 2016 een akkoord met Turkije. Vanuit dat land probeerden namelijk veel vluchtelingen Griekenland te bereiken om daarvandaan door te reizen naar andere EU-landen.

Sinds 20 maart neemt Turkije illegale migranten terug vanuit Griekenland. In ruil hiervoor neemt de EU legale Syrische vluchtelingen op uit Turkije. Door de maatregel is de vluchtelingenstroom naar Europa gedaald. Zo ving Nederland in volgens het CBS in de eerste maanden van 2016 telkens minder asielzoekers op dan in dezelfde periode in 2014 en 2015.

Incidenten

Na mediaberichten over de situatie in de gevangenis van Alphen aan den Rijn hebben Kamerleden bij staatssecretaris Dijkhoff om opheldering gevraagd. In deze gevangenis zijn tussen half oktober 2015 en 1 mei 2016 bijna 3.000 asielzoekers opgevangen. Toen het gebouw weer geschikt werd gemaakt als gevangenis, bleken zeventien televisies te zijn verdwenen. Hiervan is aangifte gedaan. Ook is het pand grondig schoongemaakt. Maar dat is volgens Dijkhoff gebruikelijk ‘uit het oogpunt van hygiëne’. In september krijgt de Kamer van het ministerie van Veiligheid en Justitie het eerstvolgende overzicht van incidenten in en rond asielzoekerscentra.

Discriminatie wegens seksuele geaardheid

Sommige asielzoekers hebben in Nederlandse asielzoekerscentra vanwege hun geaardheid te maken gehad met mishandeling en discriminatie door andere bewoners. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beoordeelt per geval wat nodig is om dit probleem aan te pakken. Zo kan het besluiten om een kwetsbare asielzoeker (tijdelijk) over te plaatsen naar een andere locatie, waar eventueel meerdere kwetsbare asielzoekers wonen. Het kan ook een oplossing zijn om juist de ‘overlastgevende’ bewoners elders onder te brengen. Daarnaast gaat het COA in gesprek met bewoners van asielzoekerscentra over normen en waarden en het verbod op discriminatie in Nederland.

Somalië

Voor het overleg over vreemdelingen- en asielbeleid staat ook de situatie in Somalië op de agenda. Delen van dit Oost-Afrikaanse land staan onder controle van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab. Personen die vanuit Nederlandse asielzoekerscentra terugkeren naar Somalië lopen hierdoor risico. Terugkeerders kunnen te maken krijgen met bedreigingen door Al-Shabaab vanwege vermeende spionage of verraad. Daarom kan Nederland besluiten om vreemdelingen uit gebieden van Al-Shabaab (onder voorwaarden) naar een ander gebied te laten terugkeren. Voor gebieden die niet onder controle staat van Al-Shabaab, zoals de hoofdstad Mogadishu, gelden de gangbare regels voor terugkeer.

De commissie voor Veiligheid en Justitie spreekt op donderdag 8 september van 10.00 tot 14.00 uur over het vreemdelingen- en asielbeleid met staatssecretaris Dijkhoff.