Start » Binnenland » Nederland krijgt vier nieuwe gemeentes

Nederland krijgt vier nieuwe gemeentes

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de aanbieding van vier herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Zevenaar. De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde worden samengevoegd tot de nieuwe gemeente Westerwolde. Daarnaast zijn zeven gemeenten in het (noord)westen van de provincie  Fryslân betrokken bij drie herindelingen die door een splitsing van de gemeente Littenseradiel sterk met elkaar samenhangen.

 

Met de herindelingen in de provincie Fryslân wordt beoogd om de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel samen te voegen tot de nieuwe gemeente Waadhoeke, de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Leeuwarden, en tot slot een deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Aanleiding voor de diverse herindelingen is de wens van de betrokken gemeenten om de bestuurskracht te versterken. Met de herindelingen wordt beoogd om bestuurskrachtige gemeenten te vormen, die goed zijn toegerust op het gemeentelijk takenpakket. Bij de start van het kabinet in november 2012 telde Nederland 415 gemeenten. Wanneer deze herindelingen gerealiseerd zijn, zal Nederland 380 gemeenten hebben.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van de wetsvoorstellen en van de adviezen van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Het kabinet streeft naar invoering van deze herindelingen per 1 januari 2018.