Start » Politiek » Kabinet wil fors bezuiningen op gesubsidieerde rechtsbijstand

Kabinet wil fors bezuiningen op gesubsidieerde rechtsbijstand

Advocaten in de gesubsidieerde rechtshulp krijgen een vergoeding per ‘punt’. Een ‘punt’ staat voor ongeveer een uur werken en het aantal punten voor een zaak of een onderdeel van een zaak is gebaseerd op een rapport uit 1997. Advocaten kunnen jaarlijks tot 2000 punten declareren.

Het kabinet wil een nieuwe commissie laten onderzoeken of de puntenverdeling per zaaksoort nog wel klopt en of er bij echtscheidingen en asielzaken een eenvoudiger systeem denkbaar is. Het kabinet wil verder het aantal punten verlagen dat een advocaat jaarlijks kan declareren. De grens moet op 900 punten komen, waarmee een advocaat jaarlijks circa 94000 euro aan gesubsidieerde rechtsbijstand kan omzetten.

Politie en justitie handelen steeds meer zaken af via de ZSM-aanpak (Zo Snel Mogelijk). Daar is kritiek op omdat de rechten van de verdachte in de knel kunnen raken als er geen advocaat en geen onafhankelijke rechter aan te pas komen. Bovendien kent niet iedere verdachte precies de gevolgen van, bijvoorbeeld, afdoening via een strafbeschikking. De minister stelt voor om voor verdachten van bepaalde misdrijven via videoverbindingen in contact te brengen met advocaten die op 10 locaties in Nederland tussen 8 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds aanwezig zijn.

In opdracht van het kabinet heeft de commissie-Wolfsen de kosten van de rechtsbijstand onderzocht. Volgens de commissie is er sinds 2002 een groei geweest van het aantal echtscheidingszaken, het aantal strafzaken en het aantal zaken over sociale voorzieningen waarbij gesubsidieerde rechtshulp is verleend. Het aantal zaken over asiel- en vreemdelingenrecht is afhankelijk van het aantal asielzoekers en vreemdelingen dat naar Nederland komt.

De uitgaven voor bijstand in strafzaken zijn het sterkst toegenomen: van 33 procent van de uitgaven in 2002 tot 46 procent van de uitgaven in 2014.

Ook het aantal advocaten dat op basis van gesubsidieerde rechtshulp werkt is gegroeid. De commissie-Wolfsen verwacht dat de groei van het aantal zaken de komende jaren doorgaat.