Start » Gezondheid » Onderzoek naar materiaal- en techniekkosten mondzorg

Onderzoek naar materiaal- en techniekkosten mondzorg

De NZa gaat scherp toezien of consumenten niet te veel betalen voor hun kronen en bruggen. Kortingen die aanbieders in de mondzorg ontvangen bij de inkoop van deze materialen en technieken, moeten zij volledig doorberekenen aan hun patiënten. Als zij deze korting in hun eigen zak steken, zijn de patiënten de dupe want zij betalen een te hoge rekening.

Consument loopt korting mis
De toezichthouder ontvangt signalen dat tandartsen hun patiënten soms teveel laten betalen voor de materiaal- en techniekkosten. Door middel van nationale maar ook internationale constructies met bijvoorbeeld ‘papieren’ tussen-BV’s of inkoopcombinaties steken deze mondzorgaanbieders (bulk)kortingen in eigen zak. Een andere methode is het via soortgelijke constructies verhogen van de prijs van ingekochte bruggen en kronen zonder dat daar reële kosten tegenover staan. De consument is daarvan de dupe. Die loopt dan immers de inkoopkorting mis en betaalt te veel.

Vraag om een inkoopfactuur
Consumenten kunnen zelf moeilijk controleren of hun tandarts of orthodontist een juiste prijs vraagt voor materialen en technieken. Voor hen heeft de NZa een paar tips:

  • Vraag uw tandarts om een toelichting bij de rekening.
  • Vraag om de inkoopfactuur bij het plaatsen van een kroon of brug.
  • U kunt zo de inkoopprijs vergelijken met het bedrag op de factuur.
  • Als iets niet duidelijk is, kan uw tandarts of orthodontist de rekening toelichten.
  • Vermoedt u een mogelijke misstand? Meld het bij de NZa.

De NZa verscherpt het toezicht op de mondzorgnota langs twee sporen.

Toelichting
De NZa publiceert voor mondzorgaanbieders een toelichting op de één-op-één-regel. Dit helpt hen bij het juist doorberekenen van materiaal- en techniekkosten. Met een speciale factsheet geeft de NZa antwoord op veel gestelde vragen over materiaal en techniek.

Onderzoeken
Op basis van de signalen start de NZa met meerdere gerichte onderzoeken waarbij wordt gecontroleerd of mondzorgaanbieders hun materiaal- en techniekkosten juist doorberekenen. Als de regels worden overtreden, grijpt de toezichthouder in. Over deze lopende onderzoeken doet de NZa geen inhoudelijke mededelingen.