Start » Gezondheid » Van Rijn – de zorg kan niet zonder mantelzorgers

Van Rijn – de zorg kan niet zonder mantelzorgers

“Zonder mantelzorgers kan het niet. Dan kunnen we de zorg in Nederland niet overeind houden. Dat besef is de afgelopen jaren doorgedrongen. Bij werkgevers, bij gemeenten en bij beroepskrachten. Zij realiseren zich dat het leven zo veel aan waarde wint door betrokkenheid van familie.” Met die woorden trapte staatsecretaris Van Rijn het slotcongres af van het programma In voor Mantelzorg in het Spant in Bussum. Hier ontving hij ook het werkboek ‘Verder in Samenwerking’ waarin alle ervaringen en tools van de deelnemende organisaties zijn gebundeld.

Van Rijn brak een lans voor de mantelzorger: “Het is geen bemoeizucht van de mantelzorger, maar liefde. Familie wil zich niet opdringen, maar wel een rol. Wat wil je uit handen geven en wat wil je zelf doen? Dat bepaal je met elkaar. Een mantelzorger is geen toevallige begeleider, maar een volwaardige gesprekspartner. De overheid moet vooral niet met meer regels komen, daar worden mantelzorgers alleen maar kriegel van.”

In voor Mantelzorg zet in op het versterken van de samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Tachtig zorgorganisaties uit verschillende sectoren gingen hiermee aan de slag. Hun ervaringen, gebruikte tools en instrumenten zijn terug te vinden in het digitale werkboek: Verder in samenwerking. Programmaleiders Cecil Scholten en Anita Peters: “Dit werkboek biedt een grote hoeveelheid praktische kennis en is een goede basis voor beroepskrachten, managers en beleidsmakers in de zorg die een beter samenspel willen. Zo brengen we het team van de toekomst dichterbij.” Het werkboek is gratis te downloaden via www.invoormantelzorg.nl/werkboek

Op het slotcongres van In voor Mantelzorg waren zo’n 400 bezoekers. Het programma is met het congre officieel afgrond. De samenwerking met mantelzorgers blijft op de agenda in diverse projecten in de verschillende sectoren.

In voor Mantelzorg
In voor Mantelzorg ging van start in april 2014, de trajecten zijn afgerond in het najaar van 2015. Hierin zijn 3000 medewerkers en managers bereikt en 6.000 mantelzorgers. De belangrijkste resultaten zijn geboekt als het gaat om gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers. De uitvoering is in handen van Vilans en Movisie. Inhoudelijk sluit In voor Mantelzorg aan bij de beleidsbrief ‘Versterken, verlichten en verbinden’ van staatssecretaris Van Rijn (20 juli 2013). De drie beleidsdoelen die daarin centraal staan, vormen de leidraad voor de inhoud van het programma.

Meer informatie is te vinden op www.invoormantelzorg.nl