Start » Politiek » Op zoek naar nieuwe bestemming Paleis Soestdijk

Op zoek naar nieuwe bestemming Paleis Soestdijk

Wat wordt de nieuwe functie van Paleis Soestdijk in Baarn? In dit zeventiende-eeuwse paleis woonden vanaf 1937 prins Bernhard en prinses, later koningin, Juliana. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst riep in juli 2015 organisaties op om plannen in te sturen voor een nieuwe bestemming van paleis Soestdijk. Tot half oktober kregen zij de tijd hun ideeën in te dienen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

100.000 euro om plannen uit te werken

In totaal dienden 120 organisaties hun plannen in. Vertegenwoordigers van de provincie Utrecht, de gemeenten Soest en Baarn en het Rijksvastgoedbedrijf maakten op 21 december hun keuze bekend. Eden Soestdijk, Internationaal Handelshuis, Made by Holland en Nationaal Ensemble zijn de vier geselecteerde inzendingen die ieder 100.000 euro kregen. Deze vier inzenders hebben plannen voor een botanische tuin met twee kassen, een ontmoetingsplaats voor het bedrijfsleven, een informatiecentrum over het Koninkrijk en een presentatieruimte. Deze plannen zijn op 18 februari door de inzenders toegelicht aan de leden van de commissie voor Wonen en Rijksdienst.Met het geldbedrag werken ze in het eerste halfjaar van 2016 hun ideeën uit. De beoordeling van deze ideeën is in oktober 2016. Afhankelijk daarvan kunnen de initiatiefnemers eind 2016 of begin 2017 een bod uitbrengen op het paleis en het landgoed.

Randvoorwaarden

Het kabinet gaf de indieners van de voorstellen een aantal randvoorwaarden mee. Zo moeten het gebouw en het landgoed bij elkaar blijven. De plannen moesten dus aansluiten bij de omgevingsvisie van provincie en gemeenten. Ook moesten de organisaties de exploitatie beschrijven. De Staat der Nederlanden stelt namelijk geen extra middelen ter beschikking voor de renovatie. De vier geselecteerde bedrijven moeten de  kosten van de renovatie voor paleis Soestdijk daarom meenemen in hun uitgewerkte plannen.

Donderdag 21 april debatteert de commissie voor Wonen en Rijksdienst over een nieuwe bestemming voor Paleis Soestdijk.