Start » Wetenschap » Bijzonder lector Verslavingskunde bij Hanzehogeschool Groningen

Bijzonder lector Verslavingskunde bij Hanzehogeschool Groningen

Per 1 maart 2016 is VNN-onderzoeker Dr. Eric Blaauw benoemd als bijzonder lector Verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Hoofd Kwaliteit Innovatie Centrum Margreet van der Meer wordt bij het lectoraat betrokken als hogeschooldocent onderzoek.

Omgeving van de cliënt versterken
Het lectoraat is van belang voor de behandeling van mensen met een verslaving. Als gevolg van de transitie in het Sociaal Domein en de participatiesamenleving begeleidt de verslavingszorg mensen steeds meer in hun thuissituatie: ambulant in plaats van klinisch en in de omgeving in plaats van in een instelling.

De aandacht voor persoon en omgeving vraagt specifieke vaardigheden van medewerkers. Zeker als de omgeving van een cliënt complex is of als er sprake is van ouders die hun verslaving overdragen op hun kinderen. Het lectoraat gaat onderzoek doen naar en kennis ontwikkelen over de ondersteuning van de omgeving. Eric: “We kiezen binnen het lectoraat bewust voor de moeilijke groepen: cliënten die in aanraking zijn gekomen met politie en justitie, verstandelijk beperkte mensen, mensen met dubbele diagnoses en mensen waarbij de verslaving wordt overgedragen van ouder op kind. In essentie is de doelstelling van het lectoraat om te proberen de omgeving van de cliënt te versterken, zodat die meer steun kan bieden aan de cliënt, en om de cliënt te versterken zodat die hulp kan vragen aan zijn omgeving. Margreet: “Heeft een cliënt geen naaste omgeving (meer), dan kun je hem helpen zijn netwerk weer op te bouwen. We gaan onderzoeken of het netwerk van naasten en hulpverlening adequaat werkt voor cliënten. Een belangrijke onderzoeksvraag is ook de transgenerationele overdracht van verslaving, dus de vader of moeder is verslaafd en het kind raakt ook verslaafd. Hoe werkt dit mechanisme en hoe kun je dat doorbreken?”

Verslavingszorg Noord Nederland
Zowel de Hanzehogeschool Groningen als VNN zijn erg ingenomen met dit Lectoraat vanwege de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en het werkveld. Betrokkenen zien uit naar een vruchtbare samenwerking de komende jaren. Het is het eerste lectoraat in Nederland dat zich bezighoudt met de verslavingskunde. Vanuit het netwerk verslaving en het forensisch werkveld is veel belangstelling voor dit nieuwe lectoraat.

Beide onderzoekers hebben hun sporen op het gebied van onderzoek, onderwijs en innoveren reeds verdiend. Dit is een logische vervolgstap. Beiden vervullen deze functie parttime en zijn voor het andere deel werkzaam binnen VNN.

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) wil de kwaliteit van zorg blijvend verbeteren. Onderzoek doen en de opleiding van haar medewerkers, studenten en die van collega-instellingen in de zorg, is daar een middel toe. Om die reden investeert VNN in dit Bijzonder Lectoraat dat zich richt op verslaving en de context van de cliënt.