Start » Economie » BCC gaat zich meer richten op de relatie met de klant.