Start » Politiek » Salafisten welkom bij defensie, CDA stomverbaasd

Salafisten welkom bij defensie, CDA stomverbaasd

Salafisme hoort niet binnen de krijgsmacht thuis. Dat was de duidelijke boodschap van minister Hennis, na aandringen van het CDA. “Laat ik duidelijk zijn; binnen de krijgsmacht is er geen ruimte voor deze vergaande, radicale vorm”, zo stelde de minister van Defensie in een debat op 9 september j.l.

Groot was dan ook de verbazing bij CDA-defensiewoordvoerder Raymond Knops toen hij een motie met dezelfde strekking indiende. De motie werd door minister Hennis ontraden. De motie was ‘te kort door de bocht’, want er is ook een  ‘vredelievende’ stroming binnen het salafisme, zo stelde de minister. Eerder maakte ze juist geen onderscheid tussen de verschillende stromingen binnen het salafisme. De minister maakte daarmee een draai. Salafisten zijn kennelijk gewoon welkom bij de krijgsmacht, mits ze maar geen geweld propageren.

Knops heeft daarop besloten zijn motie aan te houden en de minister een reeks vragen te stellen over haar draai. Wat het CDA betreft moet de uiterst fundamentalistische stroming binnen de islam juist niet toegestaan zijn binnen Defensie.

Dat zegt het CDA niet voor niets. Onlangs werd Defensie opgeschrikt door het overlopen van een sergeant van de Koninklijke Luchtmacht naar ISIS. De vijand. Het brengt mogelijk de veiligheid van onze militairen in gevaar en kan consequenties hebben voor lopende en toekomstige operaties. Het is bovendien ernstig als ISIS profiteert van de binnen de Nederlandse krijgsmacht opgedane ervaring van deserteurs.

Waarom een verbod op het salafisme? De ideologie van ISIS en Al Qaeda is gebaseerd op deze zeer fundamentalistische stroming binnen de islam. Niet voor niets waarschuwde de AIVD dat het ‘dawa-salafisme’, de stroming die geen geweld propageert, steeds sterker weer een kweekvijver voor het jihadisme is geworden. De verschillende stromingen binnen het salafisme houden er grotendeels dezelfde onverdraagzame en antidemocratische opvattingen op na. Ze beschouwen de democratische rechtsstaat als vorm van ‘afgodendienst’ en streven naar invoering van de sharia in een islamitische staat.

In Duitsland mogen salafisten om die reden ontslagen worden uit de krijgsmacht. De rechter oordeelde dat zij – door de sharia boven de grondwet te plaatsen – zich niet meer kunnen inzetten voor de instandhouding van de vrije democratische samenleving. Knops verzoekt de minister navraag te doen bij haar Duitse ambtsgenoot en dit beleid over te nemen.

Defensie staat pal voor de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, verdedigt ze en draagt ze uit. Het salafisme is daarmee onverenigbaar. Bovendien vergroot het toestaan ervan het risico op nieuwe overlopers. Vandaar het verzoek aan minister Hennis om terug te komen op haar draai en het salafisme in alle vormen te verbieden binnen Defensie.