Start » Buitenland » Europa wil klonen dieren verbieden voor voedselproductie

Europa wil klonen dieren verbieden voor voedselproductie

klonen verboden

Politiek(Belga) – Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor een strenge ban op het klonen van dieren voor voedselproductie. Niet enkel het klonen, ook het importeren van reproductief materiaal en van voedingsmiddelen van nakomelingen van gekloonde dieren moet verboden worden in de Europese Unie, zo betoogde een ruime meerderheid in Straatsburg.

Naast het verbod op het klonen van dieren voor consumptiedoeleinden willen de Europarlementsleden dus ook een ban op de import van embryo’s en sperma van gekloonde dieren en van voedselproducten van gekloonde dieren én hun afstammelingen. Bovendien moet het verbod volgens hen verankerd worden in een verordening die rechtstreeks van kracht wordt in alle lidstaten.

Het klonen van dieren voor consumptiedoeleinden is niet rendabel en komt in Europa niet van de grond. Op het Amerikaanse continent worden wel afstammelingen van gekloonde dieren gefokt en uitgevoerd. De Europarlementsleden eisen dan ook een strikt traceerbaarheidssysteem. “We houden onze handen proper en laten anderen het vuile werk doen”, stelde de Duitse conservatieve Renate Sommer, die als rapporteur het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie fors heeft aangescherpt.

Voorstanders van de strengere aanpak wijzen op het dierenleed, de impact op de genetische diversiteit en het gebrek aan draagvlak onder consumenten. “Dit is een overwinning van het gezond verstand op het allesoverheersende marktdenken. Gezien de bezorgdheden die klonen met zich meebrengt, zowel op ethisch als op milieuvlak, is het goed om nu op de rem te staan”, meent Bart Staes (Groen). Klonen kan wel nog voor onderzoek en voor het voortbestaan van zeldzame rassen en bedreigde soorten.

Het Europees Parlement moet de lidstaten nog overtuigen van de nood aan sterkere wetgeving. Dat belooft niet eenvoudig te worden. Dat een meerderheid van 529 tegen 120 stemmen zich voorstander toont van een strengere aanpak, sterkt alvast de onderhandelingspositie van het halfrond.