Start » Binnenland » Nederlanders in problemen door niet doorgeven bankrekeningnummer

Nederlanders in problemen door niet doorgeven bankrekeningnummer

Binnenland – Opnieuw dreigen burgers in de problemen te komen die geld moeten ontvangen van de overheid. Circa 85.000 burgers hebben nog steeds niet één bankrekeningnummer doorgegeven aan de Belastingsdienst voor alle teruggaven en toeslagen. Dat is sinds 1 december 2013 verplicht om fraude te helpen bestrijden. Het rekeningnummer moet bovendien op de naam van de rechthebbende staan.

Tot nu toe gold een overgangsregeling. Staatsecretaris Eric Wiebes van Financiën herinnert maandag in een brief aan de Tweede Kamer eraan dat de overgangsregeling op 1 juli afloopt. Burgers die dan nog steeds niet voldoen aan de eisen van de ‘maatregel één bankrekeningnummer’ krijgen dan geen geld meer.

De mensen van wie de uitbetaling wordt gestopt, krijgen een brief waarin staat wat zij moeten doen om te zorgen dat de uitbetaling van toeslagen en teruggaven wordt hervat.