Start » Politiek » Stoeltje van Rijn niet in gevaar.

Stoeltje van Rijn niet in gevaar.

Politiek – Op de vraag of van Rijn zijn ontslag moet gaan indienen na afloop van het PGB-debat aankomende donderdag zal vrijwel zeker het antwoord negatief zijn. Het kabinet zal van Rijn niet laten vallen vanwege alle problemen met de PGB’s. 

Ook al werd vandaag nogmaals duidelijk hoe ernstig het probleem is, 60.000 aanvragen zijn begin dit jaar aangevraagd en goedgekeurd zonder dat er eerst een degelijke toetsing heeft plaats gevonden of deze aanvragen wel terecht zijn. van Rijn had hiertoe opdracht gegeven.

In Nederland zijn rond de 120.000 mensen afhankelijk van een PGB waarmee zij zorg inkopen. Deze 120.000 mensen doen per maand gemiddeld 220.00 declaraties indienen en om dit versneld te laten plaats vinden besloot van Rijn om alles goed te keuren en achteraf de toetsing te laten plaatsvinden met een grote kans dat aanvragen alsnog worden afgewezen en de PGB-houder het moet terugbetalen, iets dat in de tienduizenden euro’s kan gaan oplopen.

Maar in de politieke wandelgangen is het nu al duidelijk dat van Rijn niet hoeft te vrezen voor zijn stoeltje binnen het kabinet, ook zal zal de oppositie hem het vuur aan de schenen leggen en zeker met een motie van wantrouwen zullen gaan komen, maar deze zal geen meerderheid krijgen in de Tweede Kamer.

Premier Rutte heeft al aangegeven alle vertrouwen in van Rijn te hebben en te houden en weet zeker dat alle problemen op korte termijn zijn opgelost.