Start » Politiek » Kabinet verwelkomt Europese migratieagenda

Kabinet verwelkomt Europese migratieagenda

Politiek – Het kabinet is positief over veel onderdelen uit de migratieagenda van de Europese Commissie. Dit staat in een brief die het kabinet gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De menselijke drama’s die zich voor onze ogen afspelen op de Middellandse Zee dwingen tot gezamenlijke actie van Europese lidstaten.

De problematiek vraagt om een brede, geïntegreerde aanpak waarbij alle instrumenten worden ingezet die de Europese Unie heeft. Het kabinet steunt het uitgangspunt dat alle Europese landen hun verantwoordelijkheid nemen in de opvang van vluchtelingen. Ook deelt het kabinet de mening dat Europese landen de gemeenschappelijke afspraken over het Europese asielbeleid moeten nakomen.

In de migratieagenda staan ook voorstellen die vragen oproepen, zoals het voornemen om lidstaten te verplichten om in noodsituaties een vooralsnog onbekend aantal asielzoekers van andere EU landen over te nemen. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk om welke landen het gaat, wie ervoor in aanmerking komen en welke procedures daarbij gelden. Het kabinet wil heldere antwoorden van de Europese Commissie op deze vragen. Morgen komt de Europese Commissie met een uitwerking van dit voorstel.

Het kabinet is positief over de aandacht voor het bestrijden van mensensmokkelaars en het beter beveiligen van de buitengrenzen. Ook onderschrijft het kabinet dat de grondoorzaken van de migratieproblematiek moeten worden aangepakt in samenwerking met landen van herkomst en doorreis. Ook op andere terreinen is samenwerking met landen buiten de EU essentieel. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie): “De capaciteit van landen buiten de EU moet worden versterkt om vluchtelingen een veilige haven te bieden, te voorkomen dat zij ten prooi vallen aan nietsontziende mensensmokkelaars en om op zee gevaar lopende mensen zo snel mogelijk te redden en op te vangen.” Minister Koenders (Buitenlandse Zaken): “Voor deze problematiek bestaan geen simpele oplossingen. Dit vraagt om een langdurige aanpak met alle instrumenten waarover we beschikken, in nauwe samenwerking met de betrokken landen zelf. Ook in EU-verband pleit ik voor zo’n solidaire aanpak.” Het kabinet schrijft verder dat hervestiging in de EU van 20.000 vluchtelingen die buiten de EU verblijven mogelijk moet zijn als andere landen ook hun verantwoordelijkheid nemen.