Start » Binnenland » Justitie » Landelijk actie tegen schijnhuwelijken resulteert direct in vijf aanhoudingen

Landelijk actie tegen schijnhuwelijken resulteert direct in vijf aanhoudingen

handboeienBinnenland – Een landelijke actie tegen schijnhuwelijken heeft tot vijf aanhoudingen geleid. In 42 bestuurlijksrechtelijke zaken wordt naar aanleiding van de actie gekeken of een verblijfsvergunning kan worden ingetrokken en strafrechtelijke vervolging zal volgen. In 48 zaken door het hele land zijn tijdens de actie gerichte controles gehouden naar personen die zich vermoedelijk schuldig maken aan het aangaan of faciliteren van een schijnhuwelijk. Tijdens de actie vonden gelijktijdige gehoren plaats, zijn adrescontroles uitgevoerd en werkplekken bezocht.

De politie, het Openbaar Ministerie (OM), de IND, gemeenten, de Inspectie SZW en DT&V werkten tijdens de landelijke actie tegen schijnhuwelijken nauw samen. Het tegengaan van schijnhuwelijken is een prioriteit van het kabinet. Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) is tevreden over de samenwerking van de betrokken organisaties in de aanpak van schijnhuwelijken.

Criminele activiteiten

Een schijnhuwelijk is een huwelijk dat vooral is aangegaan om verblijf in Nederland te krijgen. Redenen om een schijnhuwelijk aan te gaan verschillen van vriendschap of familiebanden tot financiële motieven of zelfs dwang. Het faciliteren en aangaan van schijnhuwelijken kan gepaard gaan met criminele activiteiten, zoals mensensmokkel en mensenhandel. Schijnhuwelijken maken hiermee dus slachtoffers. Schijnhuwelijken kosten onze gemeenschap ook geld. Mensen die een schijnhuwelijk aangaan kunnen ten onrechte gebruik maken van sociale voorzieningen en toeslagen.

Maatregelen

Misbruik van de immigratieregels wordt niet getolereerd en criminele activiteiten worden bestraft, via maatregelen als intrekking van verblijfsvergunningen, uitzetting en strafrechtelijke vervolging. Staatssecretaris Dijkhoff: “Schijnhuwelijken zijn een probleem. De schijnhuwelijken en de criminele activiteiten die ermee gepaard gaan moeten we gezamenlijk bestrijden”.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) boekt goede resultaten met de aanpak van schijnhuwelijken die worden gesloten tussen EU onderdanen die in Nederland wonen en mensen van buiten de EU. Bij vermoedens van een schijnhuwelijk worden mensen gelijktijdig gehoord. In 2014 zijn op basis van deze aanpak 200 verblijfsaanvragen afgewezen.

Multidisciplinair Team

De politie, het Openbaar Ministerie (OM), de IND, gemeenten, de Inspectie SZW en DT&V werken in één multidisciplinair team samen in de effectieve bestrijding van schijnhuwelijken. Deze actiedagen zijn een goed voorbeeld van de ketenbrede aanpak van migratiefraude en dragen bij aan een strengere controle op mogelijke schijnhuwelijken.