Start » Ander nieuws » Vraagtekens bij E-sigaret onderzoeken

Vraagtekens bij E-sigaret onderzoeken

Uit een studie die deze week gepubliceerd werd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift “Addiction” blijkt volgens de desbetreffende onderzoeker dat wetenschappers vaak een gebrek aan inzicht ten toon spreiden inzake de werking van e-sigaretten, maar ook geen idee hebben hoe deze door de consument worden gebruikt.

De onderzoeker en cardioloog Dr. Konstantinos Farsalinos, onder meer verbonden aan de universiteit van Leuven, toont met zijn onderzoek aan dat bij gebruik van hogere voltage batterijen slechts een minimale hoeveelheid aldehyde uit de verdamper van de e-sigaret vrijkomt. Het gemeten niveau ligt ver beneden de kankerverwekkende emissies die vrijkomen tijdens het roken van traditionele sigaretten.

Om voor eens en altijd korte metten te maken met ondeugdelijke rapporten die breed in de media worden uitgemeten heeft Farsalinos onderzoek gedaan naar de werkelijke hoeveelheid aldehyde die vrij komt wanneer men gebruik maakt van hogere voltage batterijen. Deze waarden blijken ver beneden de waarden te liggen die men meet tijdens het traditionele roken.

Hij waarschuwt met zijn publicatie voor wetenschappers die een (te) beperkt inzicht hebben binnen dit vakgebied: “U heeft vast en zeker hun onderzoeksrapporten gelezen, vergezeld van enorme mediacampagnes. Hierin staat dat e-sigaretten een veel hogere uitstoot van kankerverwekkende aldehyde hebben dan traditionele sigaretten”. Deze uitkomsten zijn echter pertinent onjuist omdat dit het gevolg is van langdurige oververhitting van de e-sigaret. Wanneer de e-sigaret oververhit raakt dan stelt de gebruiker dit onmiddellijk vast. Een oververhitte elektronische sigaret produceert een dusdanig penetrante smaak dat de gebruiker het uit zijn hoofd laat om verder te dampen, aldus Farsalinos.
Farsalinos wijst verder op het feit dat het fenomeen, dat “dryhit” of “drypuff” genoemd wordt, reeds gedetailleerd beschreven is in een publicatie uit 2013 en. De vloeistof dient dan te worden bijgevuld of het verdamp-onderdeel moet vervangen worden.

In maart 2015 nog publiceerde het RIVM een dergelijk deels onjuist rapport volgens de brancheorganisatie. De uitkomst van dit RIVM-rapport zorgde voor felle discussies onder voor- en tegenstanders van de e-sigaret. Zowel de brancheorganisatie Elektronische Sigaretten Bond Nederland als de consumentenorganisatie Acvoda hebben kritiek geuit over de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Ook in dit geval bleek een onrealistische testopstelling te zijn gebruikt door het RIVM waardoor langdurige “dryhits” onoverkomelijk waren, volgens de brancheorganisatie. In Nederland leidde dit tot grote koppen in de media.

Professor Peter Hajek, directeur van het Tobacco Dependence Research Unit en The London School of Medicine and Dentistry in Engeland verklaart over de gepubliceerde studie: “Deze resultaten benadrukken eens te meer het belang dat de omstandigheden waaronder onderzoek wordt gedaan helder moeten zijn. Hierdoor kan men vage beweringen die het publiek volledig misleiden vermijden. Gebruikers van elektronische sigaretten worden niet blootgesteld aan gevaarlijke aldehyde niveaus. Uit dit onderzoek van Farsalinos blijkt duidelijk dat elektronische sigaretten 95% veiliger zijn dan traditionele sigaretten. Rokers zouden gestimuleerd moeten worden om over te stappen naar e-sigaretten”.

De elektronische sigaretten branche in Nederland verkeerd in zwaar weer doordat zij nu al onderworpen is aan regelgeving die in de rest van de lidstaten pas per mei 2016 van kracht wordt. Consumenten komen in opstand tegen de beperkende Europese regeldruk. In alle Europese landen organiseren actiecomités op 29 mei a.s. een internationaal Dampersprotest waarbij ze e-sigaret gebruikers oproepen massaal hun stem te laten horen. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht op https://dampersprotest.stoprokenvandaag.nl.