Start » Politiek » Kabinet Rutte maakt er een puinhoop van.

Kabinet Rutte maakt er een puinhoop van.

De Algemene Rekenkamer heeft dan wel de Rijksrekening goedgekeurd maar nog nooit is een kabinet zo tot de grond toe afgebrand door de Algemene Rekenkamer als het gaat om het halen van de doelstellingen. 

Het oplossen van knelpunten in de uitvoering van beleid vraagt extra tijd en aandacht van het kabinet-Rutte/Asscher en de Tweede Kamer. Vooral de bewindspersonen op Defensie, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) worden geconfronteerd met uitvoeringsproblemen.

De Belastingdienst kan veranderingen in fiscale regels ternauwernood aan door verouderde ICT.

Het lukt Defensie niet om – naast de inzet voor missies – voldoende werkend materieel over te houden om geoefend te blijven voor het brede palet aan taken. Oplossing van de problemen die zijn ontstaan na de invoering van de trekkingsrechten PGB vraagt om ruimte en realisme van Kamer en kabinet, zodat in bijzonder de SVB, zorgkantoren en gemeentes in staat zijn de knelpunten op te lossen.

Het kabinet draagt de politieke verantwoordelijkheid voor een ordelijke uitvoering van publieke taken.

Ambtenaren en ICT

zo langzamerhand begint dit een behoorlijke klucht te worden, ambtenaren en ICT. Niet alleen op landelijk niveau is het een grote rotzooi maar ook op gemeentelijk niveau is bij veel gemeentes de ICT sterk verouderd. Zo werken er bij diverse gemeentes computers nog op het sterk verouderde windows XP en uit eigen onderzoek ontdekten wij bij 12 gemeentes dat daar nog computers draaien op het hopeloos verouderde Windows 95.

Ook uit eigen onderzoek naar zes beleidsonderwerpen blijkt dat er niet altijd informatie is over de effectiviteit van beleid. De Algemene Rekenkamer onderzocht zelf zes cases. Een voorbeeld is de Euro 1,2 miljard die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uittrekt voor de professionalisering van leraren. Schoolbesturen zijn goeddeels vrij om dit geld naar eigen inzicht te besteden. Het is onbekend hoeveel van dit rijksgeld door schoolbesturen daadwerkelijk aangewend wordt voor dit doel en welk effect het op de onderwijskwaliteit heeft. Er is een trendbreuk nodig om de ambitieuze doelstellingen voor 2020 te halen. De andere onderwerpen die de Algemene Rekenkamer onderzocht op de werking van beleid in de praktijk zijn: garantieregelingen van EZ voor het bedrijfsleven, de subsidiëring van elektrische auto’s, het beter benutten van infrastructuur, de regeldruk in de gehandicaptenzorg en de kwaliteit van justitiële jeugdinrichtingen.