Start » Binnenland » Wij kopen onze kleding en schoenen het liefst op zondag van achter de computer

Wij kopen onze kleding en schoenen het liefst op zondag van achter de computer

Vergeleken met 2010 is het gedrag van consumenten bij het kopen van kleding en schoenen flink veranderd. Niet alleen vinden meer aankopen online plaats, er zijn ook verschuivingen zichtbaar in de dagen van de week waarop consumenten kleding en schoenen kopen.

Zo is het aantal aankopen op zondag in de afgelopen 4 jaar met 16% gestegen, terwijl de aankopen van kleding en schoenen in het algemeen juist met 21% gedaald zijn. Dit blijkt uit onderzoek van GfK naar het koopgedrag van 12.500 Nederlanders op het gebied van kleding en schoenen.

Online aankopen nemen toe, aankopen in de winkelstraat dalen
Steeds meer aankopen van kleding en schoenen vinden online plaats. In 2010 was dit nog 6%, in 2014 vond 12% van de aankopen online plaats. Waar steeds meer aankopen online plaatsvinden, zien we in de winkelstraat juist een flinke daling van het aantal aankopen van kleding en schoenen. Vergeleken met 2010 is in 2014 het aantal aankopen van kleding en schoenen in de winkelstraat met 26% gedaald.

Meest populaire online winkeldag is dinsdag
Online winkelen is vrijwel gelijk verdeeld over de dagen van de week. De dag waarop de meeste online aankopen van kleding en schoenen plaatsvinden is dinsdag. Deze dag is goed voor 17% van alle online aankopen.

Zaterdag is nog steeds de meest populaire dag in de winkelstraat
De aankopen van kleding en schoenen in de winkelstraat zijn minder gelijk verdeeld. 23% van de aankopen vond in 2014 plaats op een zaterdag, wat daarmee de dag is met de meeste aankopen. Het aantal aankopen op deze dag van de week is ten opzichte van 2010 echter met 26% afgenomen. De winkelstraat-aankopen op zondag zijn juist met 5% gestegen. Behalve de zaterdag lopen de aankopen van kleding en schoenen in de winkelstraat nog forser terug op de woensdag en de donderdag met dalingen van respectievelijk 33% en 32%.

6% van alle aankopen van kleding en schoenen is op zondag gedaan
Van alle aankopen van kleding en schoenen is 6% gedaan op een zondag. In 2010 was dit nog 4%. Het absolute aantal aankopen op zondag gedaan is in deze periode met 16% toegenomen.

Het aantal Nederlanders dat wel eens kleding en schoenen op een zondag kocht is ook toegenomen: In 2014 kocht 37% van alle kopers van kleding en schoenen minimaal één keer op zondag. In 2010 was dit nog 33%. Onder de consumenten die op zondag kopen zijn vrouwen, Nederlanders in de leeftijd 40-49 jaar en mensen met een bovenmodaal inkomen sterker vertegenwoordigd.