Start » Binnenland » Surinamers blijken een beperkte woordenschat te hebben

Surinamers blijken een beperkte woordenschat te hebben

Midden mei verschijnt het boek ‘Woordenschat voor Surinamers’, geschreven en samengesteld door Nizaar Makdoembaks. De auteur is zelf geboren in Suriname en werkte tientallen jaren als huisarts in Amsterdam Zuidoost.

Vanaf het begin was hij gefascineerd door de Nederlandse taal, en vooral de vreemde en op het eerste gezicht duistere woordbetekenis. Hij ging die uitdrukkingen en zinnen verzamelen. Zo ontstond na jaren dit woordenboek, of beter gezegd: dit ‘woordenschatboek’.

Veel Surinamers die de Nederlandse taal willen leren, komen weinig verder dan een beperkte woordenschat. Een achterstand die maar zelden wordt ingelopen. Dat alles heeft te maken met allerlei sociaal-maatschappelijke redenen. Woordenboeken Surinaams – Nederlands zijn er genoeg. Waarom dan dit boek? Gangbare woordenboeken bevatten woorden die niet aansluiten bij de functionele, culturele en religieuze belevingswereld van Surinamers. Die ballast gooide de auteur overboord. Maar er is nog een punt: wie de betekenis van een woord kent, weet nog niet hoe bepaalde woorden te gebruiken. Dit woordenschatboek helpt daarbij, door per woord meteen een zin te formuleren waarin dit woord is opgenomen. Zo wordt meteen duidelijk in welke context een woord toepasbaar is én wat het woord betekent.

Makdoembaks: “Juist als Surinaamse ervaringsdeskundige (zowel vanuit het leren van de taal als mijn huisartspraktijk en latere onderzoekswerk) heb ik gemerkt hoe belangrijk en verrijkend een brede woordenschat kan zijn. Met dit woordenschatboek wil ik deze ervaring delen met zoveel mogelijk lotgenoten uit alle generaties en rangen en standen van de Surinaamse samenleving.”