Start » Binnenland » Nederland gifland

Nederland gifland

(Qnews) – Neonicotinoïden, de veelvuldig gebruikte insecticiden, zijn veel schadelijker dan tot nu werd gedacht. Ze doden niet alleen plaaginsecten, maar ook bijen, vlinders en vogels. Uiteindelijk belandt het gif op ons bord. Hoogleraar Frank Berendse luidt de noodklok.

Het middel werd in de jaren negentig als wondermiddel gepresenteerd: het wordt namelijk direct geïnjecteerd waardoor de gewassen niet meer bespoten hoeven te worden. Er woedt al jaren een intensief maatschappelijk debat of deze middelen veilig zijn. De Europese Commissie vroeg om een wetenschappelijk onderzoek. Het rapport is inmiddels in het tijdschrift Nature gepubliceerd. Volgens Berendse wordt steeds meer duidelijk ‘dat er negatieve neveneffecten zijn’.

Mensen

Zeer lage concentraties kunnen al heel belangrijke effecten hebben. Niet alleen op de afnemende populatie van honingbijen, maar bijvoorbeeld ook op de populatie van vogels en mogelijk zelfs op mensen.

Op basis van ruim 100 recente studies stelt de koepel van wetenschapsacademies van 29 landen EASAC dat er ‘duidelijk wetenschappelijk bewijs is’ dat ook zeer lage doses neonicotinoïden schadelijk zijn voor soorten waartegen ze helemaal niet zijn bedoeld. Ook is er volgens het hoogste onafhankelijke wetenschapsorgaan van Europa steeds meer bewijs dat de gifstoffen ‘ernstige negatieve effecten’ hebben op kevers, vliegen en hommels.

Haaks op beleid

“Wij constateren dat er een stroom publicaties op gang is gekomen die allemaal dezelfde kant op wijzen,” aldus Berendse, die meeschreef aan het rapport. De EASAC wijst erop dat het royale gebruik van neonicotinoïden in de zaadjes van talloze groenten en andere gewassen haaks staat op het Brussels beleid.