Start » Binnenland » Protest tegen verdere verhoging toeristenbelasting

Protest tegen verdere verhoging toeristenbelasting

De ANWB, Consumentenbond, Koninklijke Horeca Nederland en Recron lieten zaterdag 20 augustus in de media hun protest horen tegen de verhoogde toeristenbelasting en het oneigenlijk gebruik daarvan.

De SVR (Stichting Vrije Recreatie) meldt dat zij dit protest van harte onderschrijft omdat zij zich, als grondlegger van het kamperen bij de boer, reeds jarenlang grote zorgen maakt over de toekomst van de recreatie in Nederland. Sterker nog de SVR heeft reeds eerder een petitie over dit onderwerp ingediend bij de Tweede Kamer. De SVR verwondert zich er dan ook over dat genoemde organisaties er niet aan hebben gedacht ook de kampeerboeren met hun enorme achterban te vragen hun stem te laten horen. Jammer, want weliswaar heeft een aantal gemeenten de oproep van de SVR niet naast zich neergelegd en hun voorgenomen verhoging afgeblazen, maar het hadden er meer kunnen zijn.

Niet welkom.
Hoewel de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden zeggen het toerisme naar Nederland te willen bevorderen, onderneemt men geen stappen daartoe. Het gevolg daarvan is reeds duidelijk merkbaar: door die heffing van steeds hogere toeristenbelasting zal de toerist zich niet meer welkom in Nederland voelen.
Niet alleen de recreant uit het buitenland zal Nederland als vakantieland gaan mijden, maar ook het alternatief “betaalbaar kamperen bij de boer” wordt langzamerhand achterhaald door de steeds hogere en van gemeente tot gemeente wisselende tarieven van toeristenbelasting.
Alle protesten en ook de, door de SVR ingediende petitie (ondersteund door de handtekeningen van ruim honderdduizend recreanten), waarin de landelijke overheid wordt verzocht ‘haar gemeenten op te roepen de toeristenbelasting te verlagen en de opbrengst ervan niet aan te wenden voor het dichten van begrotingstekorten’, hebben tot op heden echter niet mogen leiden tot een eenduidig en doeltreffend beleid. Nog altijd staat er geen rem op de verhogingsdrift van tal van gemeenten, erger nog er is geen beleid om dat tegen te gaan en men kan dit ongestraft doen.

Niet alleen de campings.
De SVR preekt niet alleen voor eigen parochie en wijst erop, dat vele miljoenen mensen hun vakantie graag in Nederland willen doorbrengen. Dat moet zo blijven; dat zou immers een noodzakelijke en welkome oppepper voor de Nederlandse economie betekenen.
Alle bedrijven in elk dorp profiteren immers mee van de aanwezigheid van de toerist; bedrijven als de bakker, slager, schoenwinkel, fietsenmaker en supermarkt; allen varen er wel bij.

Kans gemist.
De landelijke politiek heeft tot op heden nog geen actie ondernomen. Dit is een gemiste kans. De petitie ligt er nog altijd en de SVR roept de politici op om deze kans alsnog te pakken en deze zaken goed te regelen: “Gebruik de opbrengst van deze belasting niet om gaten in de begroting te dichten; gebruik deze voor datgene waarvoor hij in het leven is geroepen (aanleg en onderhoud van fietspaden, picknickplaatsen en bewegwijzering), maar laat de opbrengst ook gedeeltelijk terugvloeien naar de recreatieondernemer voor verbetering van de recreatieve voorzieningen op zijn bedrijf. Hierdoor komt de door de recreanten betaalde belasting indirect bij hen terug en zal het toerisme in Nederland zeker worden bevorderd.”