Start » Politiek » Van Rijn wil minder regels in de zorg

Van Rijn wil minder regels in de zorg

Na een reeks hervormingen en decentralisaties wil de regering nu werk maken van het terugdringen van de regeldruk in de zorg. Want het verplicht invullen van allerlei formulieren en afvinklijsten, zonder duidelijk doel, wekt wrevel bij zorgverleners in de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp en de langdurige zorg. Zij besteden hun tijd liever aan het verzorgen van patiënten. Daarom heeft staatssecretaris Van Rijn in het rapport ‘Meer tijd voor zorg: merkbaar minder regeldruk’ voorstellen gedaan voor het beperken van de regeldruk in de zorgsector.

ERAI

Het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) biedt volgens Van Rijn aanknopingspunten om de regeldruk in de zorgsector aan te pakken. Zo maakte het ERAI duidelijk dat overbodige zorgregels niet alleen afkomstig zijn van de overheid, maar ook van de uitvoeringsorganisaties en de toezichthouders. Daarnaast bestaan er in de zorgsector verschillende interpretaties van regelgeving en leggen zorgverleners ‘zichzelf en elkaar’ soms onnodig extra regels op.

Maatregelen

Van Rijn stelt in zijn rapport ook een aantal maatregelen voor. Allereerst wil hij van zorgprofessionals zelf horen welke problemen zij door regeldruk ervaren. Ook moeten alle betrokkenen partijen in de zorg met elkaar in gesprek om snel en concreet overbodige regels te kunnen wegwerken. Daarnaast denkt de staatssecretaris eraan om regelgevende instanties in de zorg zelf de noodzaak van regels te laten aantonen. Waar nodig kiest Van Rijn voor bestuurlijke afspraken als middel om in het belang van cliënten de regeldruk terug te dringen.