Start » Politiek » Meldplicht, gebiedsverbod, contactverbod en uitreisverbod voor Jihadisten

Meldplicht, gebiedsverbod, contactverbod en uitreisverbod voor Jihadisten

DEN HAAG – Preventieve bestuurlijke maatregelen moeten terroristische activiteiten en het vertrekken naar bijvoorbeeld IS-gebied helpen voorkomen. De Kamer bespreekt het wetsvoorstel van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) dat dit regelt.

Meldplicht, gebiedsverbod, contactverbod en uitreisverbod. Deze maatregelen moet de minister van Veiligheid en Justitie kunnen opleggen om te voorkomen dat personen in Nederland terroristische activiteiten ontplooien of uitreizen naar terroristische strijdgebieden, vooral als strafrechtelijk ingrijpen (nog) niet mogelijk is. Dit kan nodig zijn voor de bescherming van de nationale veiligheid, betogen Recourt (PvdA), Tellegen (VVD) en Bisschop (SGP). Swinkels (D66), Van Tongeren (GroenLinks), Van Raak (SP) en Kuzu (GrKÖ) zijn echter kritisch, onder andere omdat er geen rechterlijke toets vooraf is. Er moeten juist meer en verdergaande maatregelen worden genomen, vinden Van Toorenburg (CDA), De Graaf (PVV) en Bontes (GrBvK).

Verschillende woordvoerders denken dat andere maatregelen effectiever zijn dan de voorstellen van de minister. De Graaf en Bontes willen administratieve detentie invoeren voor terugkerende strijders en terrorismeverdachten, en pleiten voor het sneller ontnemen van het Nederlanderschap. Van der Steur reageert welwillend op de suggestie van onder anderen Van Toorenburg, Tellegen en Bontes om het verblijf op terroristische grondgebied strafbaar te stellen. Er moet niet alleen aandacht zijn voor repressie maar ook voor preventie, vinden Swinkels, Van Raak en Van Tongeren, bijvoorbeeld door meer in te zetten op wijkagenten, reclassering en deradicalisering.

De Kamer stemt 17 mei over het wetsvoorstel en de ingediende moties.