Start » Buitenland » Groeiverwachting Eurozone naar beneden bijsteld

Groeiverwachting Eurozone naar beneden bijsteld

Economie – De Europese Commissie is een tikkeltje pessimistischer over de economische groei dit jaar in de eurozone. In de nieuwste winterprognoses gaat het dagelijks bestuur van de Unie donderdag uit van 1,7 procent groei dit jaar. In november was er nog sprake van 1,8 procent groei van het bbp in 2016.

Voor 2017 houdt de Commissie het op 1,9 procent groei, voor 2015 staat er 1,6 procent in de tabellen.

Volgens de Commissie blijft de Europese economie gematigd groeien, voornamelijk met dank aan de private consumptie. Maar ten opzichte van de herfstprognoses is het risico toegenomen dat de economische groei uiteindelijk slechter uitdraait dan voorspeld, voornamelijk door externe factoren, zo klinkt het.

Enerzijds verwacht de Commissie dat gunstige factoren zoals de lage olieprijzen, gunstige financieringsvoorwaarden en de lage eurokoers sterker zijn en langer zullen aanhouden.
“Tegelijkertijd zijn de risico’s voor de economie meer uitgesproken en komen nieuwe uitdagingen aan de oppervlakte: een tragere groei in China en andere opkomende markten, zwakke wereldhandel en geopolitieke en beleidsgerelateerde onzekerheid.” Hiermee verwijst de Commissie naar de politieke reactie op de migratiekwestie en de veiligheid die onder druk staat. Dit kan “de druk op de Schengenzone doen toenemen” alsook “de onzekerheid doen toenemen over de verdere implemantatie van nodige hervormingen”.

“Een bredere opheffing van Schengen en maatregelen die de prestaties van de interne markt in gevaar brengen, zouden potentieel een verstorende impact kunnen hebben op de economische groei.”

Ditmaal verwacht Europa tegen 2017 opnieuw groei in alle lidstaten. Griekenland blijft ook in 2016 de lelijke eend in de bijt met een krimp van 0,7 procent.(Belga)