Start » Binnenland » Per Saldo vraagt maatregelen door te voeren per 1 januari

Per Saldo vraagt maatregelen door te voeren per 1 januari

In een brief aan Tweede Kamerleden doet Per Saldo een aantal voorstellen die snel en effectief kunnen leiden tot vereenvoudiging van administratieve afhandeling van het pgb. Bij deze voorstellen snijdt het mes aan twee kanten: er ontstaan minder mogelijkheden op fouten in de verwerking en de budgethouder komt centraal te staan omdat de voorstellen bijdragen aan een flexibel pgb.

Per Saldo wil graag dat Kamerleden in het overleg met de staatssecretaris van maandag 14 januari niet alleen kijken naar de herstelwerkzaamheden van het trekkingsrecht op de korte termijn maar vraagt zeer nadrukkelijk ook de verbeterpunten voor komend jaar op de agenda te zetten. De voorstellen die Per Saldo doet zijn:

  • Pilot eén integraal pgb vanaf 1 januari mogelijk maken. Een integraal pgb kan gebruikt worden voor zorg die binnen verschillende zorgwetten valt. Dit levert een eenvoudigere administratieve afwikkeling op en geeft een budgethouder precies die flexibiliteit die zo nodig is om eigen regie te voeren.
  • Eén budget per wet vanaf 1 januari 2016 in plaats vanaf 2017. Vooruitlopend op het integraal pgb is het mogelijk om per zorgwet met één budget te werken.
  • Het loslaten van rigide maximum uurtarieven per zorgfunctie of zorgovereenkomst. Deze maximumtarieven zorgen voor overbodige drempels in de administratieve verwerking van declaraties.
  • De garantie dat budgethouders – in het geval van een ambtshalve budget – in het vierde kwartaal van dit jaar hun werkelijke budget kennen.
  • Goede toerusting voor startende budgethouders. Een ondersteuningstraject voor elke budgethouder over de werkwijze van de trekkingsrechten, de rechten en plichten van het budgethouderschap en een praktijktraining om onbedoelde fouten te voorkomen en meer weerbaar te worden tegen frauderende organisaties.
  • Goede communicatie voor alle budgethouders. Budgethouders moeten voortdurend goed op de hoogte worden gehouden van veranderingen in wet- en regelgeving en procedures en inzage hebben in hun actuele budget.

Compensatieregeling
De nu voorgestelde regeling houdt onvoldoende rekening met de kleinere materiële en de veelal immateriële schade van budgethouders. Bijna een kwart van de budgethouders heeft extra kosten gemaakt tot Euro50,-. Per Saldo pleit ervoor om ook deze kleinere bedragen te compenseren. Dat komt niet alleen tegemoet aan de materiële schade maar zeer zeker ook aan de gevoelens van budgethouders die deze periode als zeer belastend en stressvol hebben ervaren.
Daarbij wil Per Saldo de garantie dat er een goed uitgewerkte op-maat-regeling komt. Dat betekent dat budgethouders op dezelfde flexibele wijze schadeloos worden gesteld als in de regeling voor de kleinere bedragen. Ook hier is eenvoudige toegankelijkheid en laagdrempeligheid van belang. Bij inkomensschade dient de werkelijke schade vergoed te worden.

Continuering vangnet
Verder vraagt Per Saldo samen met belangenorganisatie Ieder(in) aandacht voor de knelpunten die op dit moment nog uit de uitvoering van het trekkingsrecht voortvloeien. Het gaat hier zowel om interne knelpunten bij de verstrekkers en de SVB als om knelpunten in de aansluiting van systemen en de samenwerking tussen deze ketenpartijen. Voorbeelden van meldingen die dagelijks binnenkomen zijn het niet of onjuist verwerken van budgetten, betalingen en/of wijzigingen.

De laatste klachten van budgethouders gingen over de onmogelijkheid om bijstortingen te verwerken in de salarisadministratie van de SVB. Daarnaast melden budgethouders dat zij niet of laat zijn geïnformeerd door de SVB over gemaakte fouten, met alle gevolgen van dien zoals het uitblijven van betalingen. Het aantal meldingen is sinds april van dit jaar wel sterk gedaald maar blijft de afgelopen weken stabiel op gemiddeld zo’n 20 per dag.

Te vaak blijken budgethouders nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Het is en blijft van het grootste belang dat de uitbetalingen aan zorgverleners van budgethouders goed dienen te verlopen. Het Meldpunt Trek het Recht van Per Saldo is hiervoor ingesteld. Het meldpunt werkt nauw samen met het Rapid Response Team van de SVB en fungeert als vangnet voor uitbetalingsproblemen aan budgethouders. Continuering van dit vangnet is ook komend jaar essentieel.
Voor alles moet er nu op worden toegezien dat de belangen van de budgethouders centraal worden gesteld. Eerder bleek dit belang ondergeschikt. In nieuwe plannen komt het perspectief van de budgethouder weliswaar explicieter aan de orde, maar in de uitvoering komt het er echt op aan.